Hur du jämför olika typer av elavtal

En av de största kostnaderna man har som fastighetsägare är energikostnaderna, framför allt om man även använder elektricitet för husets uppvärmning. Ska du flytta in i en ny fastighet eller lägenhet eller är ditt nuvarande elavtal på väg att löpa ut är det dags att se över vilka olika avtal som finns på marknaden. Då kan du välja det mest lönsammaste och förmånligaste elavtalet och kanske spara 1000-tals kronor varje år.

Elavtal med anvisat pris

Om du inte aktivt väljer typ av elavtal då du ska teckna ett nytt elabonnemang så får du ett standardavtal med ett anvisat pris, vilket är cirka 30 % dyrare än andra elavtal. Därför är det viktigt att du granskar vilka elavtal som finns på marknaden och aktivt väljer det elavtal som passar dina behov bäst. En fördel med ett elavtal med anvisat pris är att uppsägningstiden aldrig får vara längre än 14 dagar. Det gör att om du upptäcker att du har ett standardavtal så kan du omgående byta till ett bättre elavtal med lägre priser.

Elavtal med fast pris

Om du vill veta exakt hur mycket du betalar för den elektricitet som din fastighet förbrukar kan du välja ett elavtal med ett bundet elpris. Det innebär att du bättre kan planera din ekonomi samtidigt som du under perioder slipper betala ett högre elpris, vanligtvis kring vintern, då tillgången på el normalt är mindre. Över tid så har ett bundet elavtal visat sig vara något dyrare är avtal med rörligt pris. I gengäld så slipper du månader då elpriset kan skjuta i höjden och därmed påverka din privatekonomi.

Du kan teckna ett bundet pris för en period av 1 - 10 år. Tänk på att ett bundet avtal inte går att säga upp under avtalstiden. Om du ändå vill säga upp ditt elavtal kommer du att behöva betala dryga straffavgifter.

Elavtal med rörligt pris

Om du tror att elpriserna kommer att vara låga i framtiden så kan du välja att teckna ett elavtal med ett rörligt pris. Det innebär att priset för den elektricitet som din fastighet förbrukar sätts av elbörserna. När tillgången på elektricitet är god sjunker elpriserna och när tillgången på el är sämre så ökar priserna.

Det kan vara bra att tänka på att under vintern, då man förbrukar mest elektricitet, kan det ibland uppstå brist på elektricitet. Det gör att dina elräkningar kan skjuta i höjden rejält under vissa vintermånader. Sommartid, då man förbrukar mindre elektricitet, så är tillgången istället vanligtvis mycket bra och då är priserna också mycket lägre.

Ett elavtal med rörligt pris uppdateras var tredje månad och då kan elpriset ökas eller minskas. En fördel med att välja rörligt pris är att du oftast kan säga upp avtalet direkt och istället välja ett avtal med bundet pris.

Mixat elavtal

Ett mixavtal innebär att för en del av din energiförbrukning, vanligtvis 50 %, så betalar du ett fast pris medan du för den andra delen betalar ett rörligt pris. Skulle elpriserna gå upp så är det endast hälften av elförbrukningen som du får betala extra för. De flesta elbolag erbjuder möjligheten att göra om det rörliga priset till ett fast pris. Avtalstiden löper vanligtvis på mellan 1 - 10 år.

Grönt elavtal

Flera elbolag kan erbjuda konsumenter möjligheten att teckna ett grönt elavtal. Det innebär att konsumenten aktivt kan medverka till att förbättra miljön. När man tecknar ett grönt elavtal förbinder sig elbolaget att tillföra lika mycket elektricitet till elnätet som man förbrukar, från förnybara elkällor.