Så här jämför man olika elbolag i Sverige

Varje hushåll har en hel del kostnader varje månad men det finns vissa utgifter som man kan påverka genom att exempelvis byta avtal och få lägre kostnader. En sådan utgift är energikostnaderna för fastigheten eller bostaden. Genom att aktivt jämföra olika elbolag i Sverige har man möjlighet att hitta ett elavtal som innebär att man kan spara 1000-lappar varje år på sin fastighets elförbrukning.

Att tänka på då man väljer elbolag i Sverige

Det finns knappt 150 stycken elhandlare i Sverige varav ett flertal endast säljer och förmedlar elektricitet medan en del andra även producerar el och har egna elnät. Samtliga elbolag kan erbjuda både rörligt och fast elpris men i vissa fall även andra typer av elavtal som exempelvis mixavtal och grönt elavtal.

Välj det elavtal som bäst uppfyller de behov som finns

Innan man börjar jämföra priser bör man först bestämma sig för vilken typ av elavtal som passar bäst. Ett elavtal med bundet pris är en trygghet eftersom man alltid vet hur mycket man kommer att betala för sin el, året om, men är historiskt något dyrare än avtal med rörligt pris. Ett avtal med rörligt pris innebär att man kommer att kunna ta del av lägre priser under vissa perioder, då tillgången på el är stor, medan man under andra perioder kan behöva betala lite mer, då det råder brist på el.

Jämföra elbolag i Sverige

  • Börja med att kontrollera om elbolaget har fått goda omdömen från sina kunder. Då får du snabbt veta hur företagets kundservice är och om företaget upplevs som pålitligt. För säkerhets skull kan du även besöka Energimarknadsinspektionen för att kontrollera att elbolaget inte finns med på deras varningslista.
  • Vill du medverka till en bättre miljö kan du kontrollera om elföretaget säljer el som producerats med förnybara elkällor. Enligt praxis så ska de elbolag som tillhandahåller med Grönt elavtal tillföra lika mycket grön el till elnätet som de säljer till sina kunder som valt att köpa miljövänlig elektricitet.
  • Kontrollera vilka påslag som elbolaget har på inköpspriset. Normalt ska påslaget även omfatta kostnaden för elcertifikat och ursprungsmärkning. Undersök också om företaget har andra avgifter som exempelvis månadsavgifter. Påslag och tillkommande kostnader kan göra ett till synes förmånligt elavtal betydligt mycket dyrare.
  • En del företag erbjuder rabatter till nya kunder som ofta kan få köpa elektricitet under marknadspriset en viss period. Kontrollera så att inte priset för din el blir högre än vanligt då kampanjperioden är över.
  • När du jämför priser mellan olika elbolag är det viktigt att de priser som du jämför är hämtade från samma månad. Granska även elbolagets villkor som exempelvis bindningstider, straffavgifter och om det kommer till övriga kostnader innan du bestämmer dig för att teckna nytt avtal.

Summering

Att aktivt välja ett elavtal då du ska teckna nytt avtal eller då ditt gamla avtal går ut är viktigt så att du kan få det bästa priset för den el som din fastighet förbrukar. Om du inte aktivt väljer ett elavtal kommer du att få ett standardavtal med en anvisat pris, vilket alltid är mycket dyrare.

Kraftledningar från olika elbolag.