Vad består elpriset av och hur sätts elpriset

När du köper el från ett elhandelsbolag kan du välja mellan rörligt eller fast pris för den el som din fastighet förbrukar. Ett rörligt pris följer marknadspriserna som sätts på elbörsen medan ett fast pris sätts av elhandelsbolaget. Elpriset per förbrukad kWh är det enda pris som du kan påverka genom ett aktivt val. Utöver det får du även betala för elhandelsbolagets påslag, avgifter till nätleverantören och skatter.

Kostnader för elnätet

Nätavgifter är en lagstadgad avgift som du får betala till det elbolag som äger elnätet. Vanligast är att du betalar en fast kostnad varje månad eller årligen. Varje fastighet har bara en nätägare så priset går inte att förhandla om. Nätavgifterna kan skilja sig åt lite beroende på var i landet din fastighet ligger belägen.

Rörliga eller fasta elkostnader

Priset för den elektricitet som din fastighet förbrukar räknas i kWh och sätts av den nordiska elbörsen Nordpool. Den elektricitet som köps och säljs genom elbörsen kommer från ett stort antal elproducenter, både svenska och utländska elbolag, men även från privatpersoner som producerar egen solel.

Precis som med allt annat så är det tillgång och efterfrågan som styr priserna på elektricitet och därför uppdateras priset varje timme på elbörsen. När du tecknar ett elavtal med ett elhandelsbolag kan du välja om du vill ha ett rörligt, fast eller mixat pris.

Rörligt pris

Ett rörligt pris har genom historien visat sig vara mest lönsamt. Det kan dock vara bra att tänka på att då priserna stiger så kan kostnaderna för elförbrukningen bli mycket hög under vissa perioder, vilket då påverkar ens hushållsekonomi. Avtal med rörligt pris uppdateras var tredje månad och då kan priserna öka eller minska. En fördel med elavtal med rörligt pris är att du vanligtvis kan få en kort bindningstid, ofta en månad.

Fast pris

Om du istället vill ha kontroll över dina elkostnader kan du välja ett elavtal med ett fast pris. Det innebär att du tecknar ett avtal som löper på mellan 3 månader upp till 10 år med ett fast pris för din elförbrukning. Det gör att du inte berörs då priserna går upp eller ned utan alltid vet hur mycket din elektricitet kommer att kosta. Att välja fast pris är ett bra alternativ om man inte har så stora marginaler i sin hushållsekonomi. Nackdelen med ett fast avtal är att det inte går att säga upp under avtalstiden, utan att man behöver betala straffavgifter.

Mixat pris

Mixat pris är ett elavtal där du får ett fast pris på en del av din elförbrukning, vanligtvis 50 %, och ett rörligt pris på resterande del.

Påslag hos elhandelsföretaget

Varje elhandelsbolag har också ett påslag på elpriset som ska täcka upp elhandelsbolagets kostnader, som exempelvis lönekostnader, driftskostnader och elcertifikat. Normalt brukar detta påslag uppgå till mellan 5-10 öre per kWh men kan variera stort hos olika elhandelsbolag.

Skatt och moms

Slutligen får du betala elskatt, som ligger på cirka 26-36 öre per kWh beroende på var i Sverige du bor, och moms på priset, på motsvarande 25 %.