Energispartips för att sänka elförbrukningen

En av de största löpande kostnaderna man har som fastighetsägare är energikostnader, framför allt om man även använder elektricitet för att värma upp fastigheten och varmvatten. Det bör därför vara i de allra flesta intresse att försöka minska sin energiförbrukning och därmed få lägre elräkningar.

Det finns olika åtgärder man kan vidta som exempelvis att göra större investeringar i solceller eller värmepumpar för att minska sina energikostnader. Det finns även en hel del saker man kan göra så att man med små medel kan minska sin fastighets elförbrukning.

Energispartips för lägre energiförbrukning

Att minska sin fastighets elförbrukning bidrar inte bara till lägre energikostnader utan även till en bättre miljö. Det finns massor av saker man kan göra för att minska sina energikostnader. Nedan finner du några energispartips som inte kräver några större investeringar.

  • Du kan sänka elförbrukningen för din fastighets uppvärmning med hela 5 % genom att sänka inomhustemperaturen med en grad. Sänker du temperaturen med 2 grader kan du spara 10 % av fastighetens energikostnader för uppvärmningen, vilket motsvarar cirka 2 500 kWh per år för en normalstor villa.
  • Otäta fönster kan stå för 20 % av fastighetens värmeförluster. Det är viktigt att man har täta fönster så att man inte får kalla golv och ett ojämnt inomhusklimat.
  • Har man en vind som är oisolerad eller har en isolering på upp till 20 centimeter kan man spara in upp till 1 000 – 3 000 kWh per år genom att isolera eller fylla på med mer isolering.
  • När man köper nya vitvaror eller andra elektriska maskiner ska man kontrollera att de är energisnåla så att de drar minimalt med elektricitet.
  • Man bör alltid tvätta fulla maskiner på låg värme.
  • Att duscha istället för att bada sparar på varmvattnet. Man kan spara ytterligare om man även installerar ett vattensparande munstycke.
  • Dra alltid ut kontakten till apparater då dessa inte används.
  • Byt ut gamla glödlampor till LED-belysning. Släck även i de rum där ingen vistas.
Energispartips för att sänka sin elförbrukning.

Välj rätt elavtal

Som nämnts ovan finns det massor av saker man kan göra för att minska sin fastighet energiförbrukning. Vill man minska sina energikostnader ytterligare är det viktigt att se till att man har ett förmånligt elavtal så att man inte betalar mer för den el fastigheten förbrukar än man behöver.

Att välja elavtal

Börja med att kontrollera ditt gamla elavtal för att se om det har någon bindningstid. Har du inte gjort ett aktivt val i samband med att du tecknat elavtalet har du sannolikt ett standardavtal med anvisat elpris. Ett avtal med ett anvisat elpris är upp till 30 % dyrare än andra elavtal och bör omgående sägas upp så att du kan aktivt kan välja ett mer förmånliga elavtal. Avtal med anvisat elpris har man rätt att säga upp med 14 dagars varsel.

Du kan välja ett elavtal med rörligt pris vilket innebär att elpriset är lågt då tillgången på el är god medan priset blir lite högre då det råder brist på el. Bor du i ett elområde där tillgången på elektricitet är mycket god är rörligt avtal att föredra. Vill du istället veta exakt hur mycket din elektricitet kommer att kosta per kWh kan du istället välja ett elavtal med ett bundet pris.