Elbörsen Nordpool

Elbörsen Nordpool är Europas största marknadsplats för elektricitet. Här handlar cirka 360 aktörer från ett flertal olika länder med elektricitet. Cirka 90 % av all elektricitet som produceras i Sverige förmedlas genom Nordpool. Nordpool förmedlar även köp och försäljning av elektricitet i hela norden, förutom Island, och i länder som Estland, Lettland och Litauen. Nordpool har också licens att köpa och sälja el till och från länder som Polen, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike och Belgien.

Nordpools ägare är statliga bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen som äger respektive lands stamnät. I Sverige är det Svenska kraftnät som är delägare i Nordpool.

Hur fungerar Nordpool?

Nordpool är en elbörs som förmedlar el till elhandelsbolag, företag och industrier runt om i Europa. Hos Nordpool så sätts priset för elektricitet varje timme, det så kallade spotpriset, vilket är det pris som elhandelsbolag och företag kan köpa elektricitet för. Prissättningen sker genom auktioner där faktorer som tillgång och efterfrågan har stor påverkan på spotpriset.

Normalt så är priset detsamma för alla länder som är anslutna men det kan förekomma prisdifferenser för olika elområden där utbyggnaden av elnätet inte är optimalt. Ett exempel på detta är att priset för el är billigare i norra Sverige än i södra Sverige, vilket beror på att det finns ett överskott på el i norr och ett underskott i söder.

Vilka kan köpa och sälja el genom Nordpool?

Till elbörsen Nordpool kan i princip alla som vill köpa och sälja elektricitet handla med el. Framför allt finns här alla elbolag som producerar elektricitet men även alla elhandelsbolag som säljer elektricitet. Det finns också större företag och industrier som förbrukar stora mängder el som köper själva direkt på elbörsen för att erhålla bästa pris.

Det finns inga krav på att handel måste ske genom elbörsen Nordpool utan försäljning av elektricitet kan även ske på annat sätt genom exempelvis direktförsäljning mellan producenter och företag. Dock brukar de flesta avtal som upprättas utanför Nordpool följa elbörsens spotpriser, vilket anses vara det marknadsmässiga priset på el idag.

Nordpool bestämmer delvis elpriserna för konsumenter

Spotpriset som sätts hos Nordpool baseras på det aktuella priset för el varje timme. Varje dag beräknas ett genomsnittspris baserat på dygnets alla timpriser, vilket sedan utgör spotpriset för nästkommande dags handel. Det är detta pris som elhandelsbolag får betala för den elektricitet de köper in och sedan förmedlar till sina kunder som är företag och privatkonsumenter. För de hushåll som har valt ett elavtal med rörligt pris så är det Nordpool som bestämmer det rörliga grundpriset för den el som man förbrukar.

På inköpspriset lägger sedan elhandelsbolaget på sitt påslag på vanligtvis 5-10 %, vilket omfattar företagets kostnader och vinst, och även avgifter för elcertifikat. Slutligen läggs elskatt på priset, vilket är cirka 26-36 öre per kWh och sedan moms på 25 procent. Utöver elpriset man betalar per kWh får varje hushåll också betala en lagstadgad avgift till nätleverantören. Avgifter för elnätet är en fast kostnad som man betalar varje månad eller årligen.