El från solpaneler/solceller på ditt hus

Att installera solceller och producera sin egen elektricitet är inte bara miljövänligt utan kan även bli en lönsam investering över tid. En majoritet av alla nyinstallationer sker idag av mindre solcellsanläggningar för privatägda villor. Det visar att många privatpersoner har valt att dra sitt strå till stacken för att minska klimathotet. Idag finns ett stort utbud av solcellsföretag som erbjuder kompletta lösningar för att installera en solcellsanläggning till ett fast pris. Det har också starkt bidragit till den boom vi just nu ser i Sverige.

Hur fungerar solceller och solenergi?

Sverige har mycket goda förutsättningar då det kommer till att producera el med hjälp av solceller då vi har förhållandevis mycket soltimmar. Man uppskattar att solinstrålningen uppgår till mellan 800 – 1 000 kWh/m² per år i norra Sverige och cirka 1 000 – 1 400 kWh/m² per år i mellersta och södra Sverige. Detta är jämförbart med flera länder i Europa som exempelvis Tyskland. Det nordiska klimatet är dessutom optimalt då man ska förvandla solenergi till elektricitet då det svalare klimatet gör solceller mer effektiva.

Vad är solceller?

De solceller som används för fastigheter består näst intill uteslutande av kristallina solceller som är tillverkade med en hel kiselkristall, vilket då kallas monokristallina solceller, eller delar av kisel som har smälts ihop, vilket då kallas för polykristallina solceller. En solcellsmodul har en storlek på cirka 15 x 15 centimeter och är fyrkantiga eller har rundade kanter. I en solpanel ryms det 60 stycken seriekopplade solceller. Solpanelen består av en framsida i härdat glas och en baksida av folie som sedan hålls ihop med en ram av aluminium.

När man installerar en solcellsanläggning på ett tak så använder man cirka 27 stycken seriekopplade solpaneler om man installerar en effekt på 10 kW. Detta innebär att man kan producera cirka 10 000 kWh per år med hjälp av sina solceller, vilket motsvarar närmare hälften av en normalstor villas elförbrukning.

Solpaneler bestående av solceller som installeras på ett hustak.

Så producerar solcellerna elektricitet

Det är inte värmen från solens strålar som skapar elspänningar utan ljuset från solen, vilket innebär att det går att producera el även då det är kallt ute så länge solen är uppe. När solens strålar når solcellspanelerna på taket så skapas en elektrisk spänning mellan solcellsmodulernas fram och baksida, som sedan fångas upp av en elkabel. Strömmen förs sedan till en så kallad växelriktare där likströmmen omvandlas till växelström, som direkt kan användas av fastigheten eller skickas vidare ut på elnätet för att säljas på elbörsen.

Att investera i solpaneler är lönsamt

Att installera solceller för sin fastighet är inte bara miljövänligt och i vissa fall även praktiskt utan är också en lönsam investering som ger en bra avkastning över tid. Återbetalningstiden för en solcellsanläggning är cirka 10-12 år och därefter kan man ta del av en avkastning i form av sänkta elavgifter i ytterligare upp till 20 år. Idag kan man även som privatperson använda sig av ett Grönt avdrag vilket är ett skatteavdrag på motsvarande 15 % av totalkostnaden. Avdraget får man direkt på fakturan från sin solcellsleverantör.