Vad är spotpris på el?

Spotpris är det dagliga pris för en kWh som den nordiska elbörsen Nordpool sätter varje dag. Spotpris är det pris som elhandelsbolag köper elektricitet för, innan påslag för elcertifikat, elhandelsbolagets kostnader, elskatt och moms. För konsumenter är spotpris intressant att följa som en indikator på om priserna är på väg upp eller ned om man har ett elavtal med rörligt pris.

Vad påverkar spotpriset på el?

På elbörsen Nordpool köper och säljer cirka 360 aktörer elektricitet som de producerar eller förbrukar. Det innebär att den el som hanteras kommer från ett flertal olika länder och elkällor. Det finns flera faktorer som påverkar spotpriset som tillgång och efterfrågan. Om det exempelvis är vindstilla så att vindkraftverken inte kan producera el i samma omfattning som vanligt uppstår en brist på el. Likadant då det är kallt och torrt, som under vintern, så kan det också uppstå elbrist och då ökar spotpriset. Under andra perioder kan det istället finnas ett överskott på elektricitet och då sjunker istället spotpriset.

Hur beräknas spotpriset?

Spotpriset beräknas timme för timme på elbörsen och varje dag klockan 13 så sätts ett spotpris som gäller för nästkommande dag. Detta på grund av att priset för elektricitet varierar under dygnets timmar. Exempelvis är elförbrukningen betydligt lägre under natten vilket sänker priserna för el under dessa timmar. Det kan också inträffa saker under dagen som också påverkar spotpriset under vissa timmar, som exempelvis om en stor leverantör får driftsstopp. Spotpriset beräknas genom att man tar fram ett genomsnittligt pris för dygnets alla timmar.

Spotpriset påverkan på olika elavtal

Det är främst de hushåll som har valt elavtal med rörligt pris, timpris eller mixat pris som berörs av det dagliga spotpriset. Nedan kan du läsa om spotpriset påverkan på olika elavtal.

Elavtal med rörligt pris

Det vanligaste är att om man har ett rörligt pris så mäts elen en gång varje månad. Det innebär att elhandelsbolaget beräknar sitt genomsnittliga inköpspris baserat på elbörsens timpriser under hela månaden. Därefter så kommer hushållet att få en faktura där man får betala elhandelsbolagets genomsnittliga inköpspris för hushållets elförbrukning. På priset läggs sedan elhandelsbolagets påslag, kostnader för elcertifikat, elskatt och moms.

Elavtal med timpris

Har du istället ett elavtal med ett rörligt timpris så kommer du att få betala den faktiska inköpskostnaden, plus elhandelsbolagets påslag och skatter, för elektricitet under dygnets alla timmar. Det innebär att om du väljer att använda el under de timmar där tillgången är god, exempelvis under natten, kan du sänka dina elkostnader rejält. Exempelvis är det lämpligt att starta tvättmaskin, diskmaskin och ladda elbilen under natten, då priserna för el är lägre än under dagen. För att kunna använda elavtal med rörligt timpris krävs att du har en elmätare som mäter elförbrukningen varje timme. Hos Nordpool kan du hitta information om aktuellt timpris så att du kan se när priserna för elen sjunker eller ökar.

Elavtal med bundet pris

Om du väljer ett elavtal med ett bundet pris så berörs inte elpriset av de förändringar som sker på elbörsen. Det pris som du har fått från ditt elhandelsbolag är fast och gäller under den avtalsperiod som du har valt. En fördel med fast pris är att du alltid vet exakt hur mycket din el kommer att kosta per kWh. Detta kan vara tryggt om man inte har marginalerna i sin ekonomi för att elpriset kan öka rejält under vissa månader.